بارگذاری...

اطلاعات شرکت

آدرس:

مشهد-انتهای بلوار وکیل آباد قبل از دوراهی طرقبه-شاندیز شرکت برق منطقه اي خراسان

کد پستی:

 141111111

تلفن تماس:

051-36103844

فکس:

051-36103849

پست الکترونیک:

icea @krec.ir

شرکت برق منطقه ای خراسان

تماس با ما

شما می توانید از طریق فرم تماس با ما، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.