پست 400/132 کيلوولت خواف که يکي از پروژه هاي بزرگ شرکت برق منطقه اي خراسان مي باشد ، آماده بهره برداري گرديد. به گزارش روابط عمومي شرکت برق منطقه اي خراسان ، مجري پست هاي انتقال اين شرکت با اعلام اين خبر افزود : پست 400 کيلو ولت خواف با تلاش فراوان کارشناسان شرکت برق منطقه اي خراسان در شرايط سخت سرما و گرماي شديد و بادهاي دايمي و طوفان در منطقه ، احداث گرديده است. مهندس سبزواري گفت : هدف از اجراي اين پروژه ؛ تامين برق مطمئن منطقه ؛پايداري شبکه برق ؛ اصلاح ولتاژ و برق رساني به مشترکان بزرگ از جمله صنايع ؛ فولاد ؛ سنگ آهن و شهرک هاي صنعتي خواف مي باشد . وي هزينه اجراي اين پست را 350 ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: پست 400 کيلو ولت خواف داراي يک بي ترانس و 2 بي خط در بخش 400 کيلو ولت و داراي يک بي ترانس و 4 بي خط در بخش 132کيلوولت بوده که تا 8 بي400 و 18 خط132کيلوولت قابل توسعه مي باشد. وي در ادامه افزود: پست400کيلوولت خواف در شيب طبيعي زمين و درچند سطح ساخته شده که درنوع خود بي نظير است که اين روش اجرا صرفه جويي قابل توجهي درهزينه هاي خاکبرداري وتسطيح شده است. مهندس سبزواري در خصوص عمليات ساختماني پست اظهارداشت : مساحت زمين پست 87500 مترمربع است که کوچکترين پست 400 کيلوولت شرکت برق منطقه اي خراسان محسوب مي گردد. وي همچنين بيان داشت:80 هزار متر مکعب عمليات خاک برداري ؛ 1200 متر ديوار کشي ؛ 1200 متر مکعب بتن ريزي تجهيزات 132 کيلو ولت و 2500 مترمکعب بتن ريزي تجهيزات 400 کيلوولت ، کانال هاي کابل و احداث اتاق کنترل به مساحت255مترمربع ازجمله اقداماتي است که عمليات اجرايي آن انجام شده وپروژه برقدار و آماده بهره برداري رسمي است. شايان ذکراست: طراحي پست 400 کيلوولت خواف و اجراي خط 400 کيلو ولت دو مداره تغذيه آن توسط کارشناسان شرکت برق منطقه اي خراسان صورت گرفته است ومشاور طرح شرکت منيران و پيمانکار اجرايي شرکت مهام شرق مي باشد.