بارگذاری...

شهيد محمد طالبي

تاريخ تولد  : 1340

تاريخ شهادت : 1364 

محل شهادت  : مريوان

محل دفن شهيد :  

محل خدمت : برق بيرجند 

سمت :


در وصيتنامه شهيد محمد طالبي چنين مي‌خوانيم: به عنوان يك فرد مسلمان كه نوشتن وصيتنامه بر او واجب است در حالي كه مدت زماني به بورش رزم‌آوران سپاه اسلام به قلب سپاه صدامي نمانده چند كلمه را به عنوان وصيت بر روي كاغذ مي‌نگارم. پدر و مادر مهربانم: اميدوارم از ناراحتي‌ها و زحماتي كه تا به حال براي شماها داده‌ام من را عفو نمائيد و برايم طلب مغفرت نماييد و ديگر اين كه مادرم بر جنازة من گريه و شيون نكنيد چون اين راه را خودم با آگاهي كامل اختيار كرده و امر جهاد در راه خدا بر هر مسلماني واجب است و از شما پدر و مادرم مي‌خواهم نمازهاي قضاي من را كه حدود 5 سال مي‌گردد بخوانيد و خوبي‌هاي شما را به خصوص زحمات مادر را تا آخرين لحظات فراموش نمي‌كنم و از خداوند بهبودي كامل قلبتان را آرزومندم. همسر عزيزم: اگر تا به حال در زندگي مشتركمان از بنده ناراحتي ديدي عفو نمايي و مسئوليت گراني كه بر دوش تو گذاشته شده كه همانا تربيت صحيح فرزندمان است اميدوارم به نحو احسن انجام دهي و خوبي‌هاي تو را در زندگيمان هيچ موقع از ياد نخواهم برد (حتي تا آخرين لحظات عمر) فرزندم: وصيت مي‌كنم تو را اي علي جان كه هيچگاه از ياد خدا غافل نشوي و هميشه تقوي را پيشه كن و تا آنجا كه بتواني در آينده به سواد آموزي و درس خواندن اهميت فراوان بدهي تا از اين راه به جامعه و مملكت اسلامي كمك بنمايي.
 

چاپ اين صفحه
تاریخ: 1386/01/13