بارگذاری...

شهید سید کاظم حسینیان

تاريخ تولد  : 1340

تاريخ شهادت : 1365 

محل شهادت  : مهران

محل دفن شهيد :  

محل خدمت : نیروگاه شریعتی 

سمت : حراست 

چاپ اين صفحه
تاریخ: 1386/01/13