بارگذاری...

شهید محمود امیر خانی

تاريخ تولد  : 1329

تاريخ شهادت : 1361 

محل شهادت  : سومار

محل دفن شهيد :  

محل خدمت : نیروگاه مشهد 

سمت : آزمایشگاه 

چاپ اين صفحه
تاریخ: 1386/01/13