بارگذاری...

  • شرکت برق منطقه ای خراسان
  • شرکت برق منطقه ای خراسان
  • شرکت برق منطقه ای خراسان

تازه ها

احداث يکي از پروژه هاي بزرگ شرکت برق منطقه اي خراسان ؛ پست 400 کيلو ولت خواف آماده بهره برداري

احداث يکي از پروژه هاي بزرگ شرکت برق منطقه اي خراسان ؛ پست 400 کيلو ولت خواف آماده بهره برداري

راه اندازی وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی اتوماسیون در صنعت برق

چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت