بارگذاری...

برای اولین بار در کشور، کنگره اتوماسیون با رویکرد و هدف ارتقاء سطح اتوماسیون در پست های برق فشارقوی تشکیل شده است. اولین دوره این کنگره در مشهد مقدس با همکاری خوب دانشگاه فردوسی در تاریخ 25 و 26 بهمن ماه 1391 برگزار گردید. در این کنگره به علت حضور شرکت های فعال در حوزه اتوماسیون صنعت برق و ارائه آخرین دستاوردهای خود در این زمینه، مورد توجه دانشگاهیان و پژوهشگران قرار گرفته است و از سویی دیگر ارائه مقالات علمی و انتقال دانش روز اتوماسیون توسط پژوهشگران سبب ایجاد یک ارتباط موثر بین صنعت برق و دانشگاه شده است.

با تداوم این کنگره و دنبال نمودن اهداف مورد نظر، دومین دوره این کرسی علمی در اصفهان با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 30 بهمن و اول اسفند ماه 1392 برگزار شده است. همچنین در 5 و 6 اسفند ماه 1393 نیز سومین دوره این کنگره در دانشگاه شیراز شهر زیبای شیراز به اهتمام رسید. چهارمین دوره کنگره در شهر تبریز با همکاری دانشگاه تبریز در تاریخ 4 و 5 اسفند 1394 برگزار شده و به یاری خداوند متعال این رسالت تا تحقق اهداف این کنگره ادامه خواهد داشت.