مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری ، اظهارداشت: امسال سال فرصت ها و گشایش ها می باشد و هنر این است که تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان ، مهندس ریاحی در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان این شرکت بیان داشت: شرکت برق منطقه ای خراسان درسال 97 موفقیت های خوبی را کسب نمود که مرهون مدیریت وبرنامه ریزی خوب مهندس متولی زاده مدیر عامل اسبق این شرکت  و تلاش  کارکنان توانمند و متعهد این شرکت بوده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان در ادامه ضمن اشاره به موفقیت های این شرکت اظهارداشت: برنامه ریزی خوب ،بهینه و بهره برداری مطلوب و موثر ، در عملکرد موفق این شرکت تاثیرگذار بوده است و وجود این زنجیره خوب ، مناسب وهماهنگی و همدلی بین مدیران و کارکنان این شرکت، باعث افتخار است.

مهندس ریاحی تصریح نمود : باید تلاش مستمر و پیوسته باشد زیرا ویژگی های کار جهادی ،تلاش خستگی ناپذیر و مخلصانه توام  با کار عالمانه و منطبق بر موازین دقیق علمی است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با  اشاره به سخنان رهبر انقلاب در ابتدای سال جاری بیان کرد : در گام دوم انقلاب  جوانان باید شانه خود را زیر کارهای بزرگ و کوچک قراردهند و در میدان علم ، فکر ، معرفت و سیاست وکار تلاش خود را مضاعف کنند. موفقیت دارای 4 فاکتور  آمادگی ، نگرش ، فرصت و عمل است که باید با هدفگذاری انجام گیرد.

 وی افزود:ما می خواهیم متفاوت و در همه زمینه ها برتر باشیم و در این راستا از تمامی مدیران شرکت می خواهم ضمن هدفگذاری ،برنامه های نوآورانه خود را که در سال جدید برای شرکت ارزش افزوده ایجاد می کند، ارائه نمایند.

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان در پایان خاطر نشان ساخت : این برنامه ها با دقت کنترل می گردد تا در پایان سال در همه زمینه ها شاهد رشد محسوس و بالندگی بیشتر شرکت باشیم .

کلمات کلیدی :